Short gold necklace with handmade brown bead with a golden leave

$47.33

Shipping to United States: Free

For my pearl, I used coloured porcelain clay with a pigment. The pearl was baked 3 times. The first time it was baked at 960°C so that it is ready to be glazed. After applying the glaze, it is baked at 1240°C to bake the glaze into a solid shiny layer. After applying 24k gold layer it is baked a third time at 750°C

The pearl put put together with vermeil gold necklace. (= Sterling silver jewellery parts (first grade silver 925) gilded with two layers of 24k gold).

Length = 44cm

Shipping from Belgium

Processing time

1-3 business days

Customs and import taxes

Buyers are responsible for any customs and import taxes that may apply. I'm not responsible for delays due to customs.

Payment Options

Secure options
  • Accepts Etsy gift cards

Returns & Exchanges

I gladly accept returns, exchanges, and cancellations

Just contact me within: 14 days of delivery

Ship items back to me within: 30 days of delivery

Request a cancellation within: 2 days of purchase

But please contact me if you have any problems with your order.

The following items can't be returned or exchanged

Because of the nature of these items, unless they arrive damaged or defective, I can't accept returns for:

  • Custom or personalized orders
  • Items on sale

Questions about your order?

Please contact me if you have any problems with your order.

Privacy policy

Gegevens die ik verzamel: Om je bestelling te kunnen verwerken, moet je bepaalde gegevens aan mij doorgeven, zoals je naam, e-mailadres, postadres, betaalgegevens en de details van het door jou bestelde product. Als je direct contact met me opneemt kan je er ook voor kiezen om mij bijkomende persoonlijke informatie te geven.

Ik vertrouw op een aantal wettelijke grondslagen om je gegevens te verzamelen, gebruiken en delen, zoals:
waar nodig om mijn diensten te verlenen, zoals wanneer ik je gegevens gebruik om je bestelling te verwerken, om geschillen te beslechten of om klantenservice te bieden.
Voor zover nodig voor het doel van mijn legitieme belangen, indien die legitieme belangen niet worden overschreven door jouw rechten of belangen, zoals 1) het leveren en verbeteren van mijn diensten. Ik gebruik jouw gegevens om de door jou gevraagde diensten te verlenen en in mijn legitieme belang voor het verbeteren van mijn diensten; en 2) naleving van etsy's verkopersbeleid en de gebruiksvoorwaarden. Ik gebruik jouw gegevens zo nodig om te voldoen aan mijn verplichtingen onder Etsy's verkopersbeleid en gebruiksvoorwaarden.

De gegevens van mijn klanten zijn belangrijk voor mijn onderneming. Ik deel jouw persoonlijke gegevens alleen om hele beperkte redenen en hele specifieke situaties, als volgt:
- Etsy. Ik deel gegevens met Etsy waar nodig om je mijn diensten te kunnen verlenen en mijn verplichtingen zoals beschreven in zowel Etsy's verkopersbleid en gebruiksvoorwaarden na te komen.
-Dienstverleners: Ik schakel bepaalde vertrouwde derden in om bepaalde functies uit te voeren en diensten aan mijn shop te leveren, zoals bezorgers. Ik zal je gegeven met deze derde partij delen, maar alleen zover nodig om deze diensten te kunnen verlenen.

Ik bewaar je gegevens alleen zolang als nodig is om je mijn diensten te leveren. Over het algemeen bewaar ik deze gegevens 4 jaar.

Ik kan jouw gegevens opslaan en verwerken via hostingdiensten van derden in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. Dientengevolge kan het zijn dat ik uw persoonlijke gegevens overdraag naar een rechtsgebied met andere gegevensbeschermings- en overheidstoezichtswetten dan die van jou. Als ik geacht wordt jouw gegevens naar buiten de EU over te dragen, vertrouw ik op Privacy Shield als de wettelijke basis voor de overdracht, aangezien Google Cloud door Privacy Shield gecertificeerd is.

Als je in bepaalde gebieden, waaronder de EU, woont, heb je een aantal rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Hoewel sommige van deze rechten algemeen gelden, hebben sommige rechten betrekking op bepaalde, beperkte gevallen. Ik beschrijf die rechten hieronder:

Toegang. Je hebt mogelijk recht op toegang tot en het ontvangen van een kopie van de persoonlijke gegevens die ik van u bezit. U kunt daarvoor via onderstaande gegevens contact met mij opnemen.
Wijzigen, beperken, verwijderen. Je hebt mogelijk ook het recht om je persoonlijke gegevens te wijzigen, mijn gebruik daarvan te beperken, of ze te verwijderen. Als er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn (zoals waar ik om wettelijke redenen gegevens moet opslaan) zal ik je persoonlijke gegevens doorgaans op verzoek verwijderen.
Bezwaar. Je kunt bezwaar maken tegen (i) mijn verwerking van sommige van je gegevens op basis van mijn legitieme belangen en (ii) het ontvangen van marketingberichten na het geven van uw uitdrukkelijke toestemming om ze te ontvangen. In dergelijke gevallen zal ik je persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij ik dwingende en legitieme redenen heb om door te gaan met het gebruik van die informatie of als dit om juridische redenen nodig is.
Klachten. Als je in de EU woont en je zorgen over mijn gebruik van je gegevens wilt uiten (en onverminderd eventuele andere rechten die u mogelijk heeft), heb je het recht om dit bij je lokale autoriteit voor gegevensbescherming te doen.

In het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming ben ik, Leen Henderickx, de gegevensbeheerder van jouw persoonlijke gegevens. Als je vragen of zorgen hebt, kan je contact met me opnemen via keraleen@hotmail.be. Of je kunt een brief sturen naar:

Keraleen, Molenhoek 6, 9340 Smetlede (België)

Legal imprint